Ontwerpen voor en door TechnoHub Delft

Dat er een docententekort is ontstaan in Nederland kan niemand zijn ontgaan. De tekorten in het bèta-domein zijn in het bijzonder lastig in te vullen. Op technisch talent wordt ook een beroep gedaan door het bedrijfsleven. Zelfs in een stad als Delft waar relatief veel mensen een bèta-achtergrond hebben, zijn de scholen hard op zoek naar docenten natuurkunde, techniek en informatica. Gemeente Delft, TU Delft en Sterk Techniekonderwijs Haaglanden werken samen aan oplossingen hiervoor en aan beter bèta-onderwijs via Technohub Delft.

Voor TechnoHub Delft hebben wij dit complexe probleem in beeld gebracht en samen gewerkt aan de communicatie. Infographics geven snel een beeld van de omvang van de tekorten. Voor het aantal fte dat nodig is kozen we voor stipjes met per kleur de verschillende bètavakken. De kleuren komen overal in terug.

Ontwerpen voor en door TechnoHub Delft - De Kabelfabriek
De samenwerkingsovereenkomst ziet er iets minder feestelijk uit als je weet dat elk bolletje voor 1 fte tekort staat. In elk zakje confetti zat precies het aantal dat als terkort voorspeld was voor 2023.

TechnoHub Delft pakt het vraagstuk zelf ook als een ontwerpprobleem aan. Volgens de Delftse methode voert TechnoHub Delft een plan uit op experimentele basis samen met een enthousiaste club mensen met een passie voor onderwijs. Scholen in de regio Haaglanden is gevraagd welke expertise zij voor het volgend schooljaar nodig hebben. Dat kan een bepaalde expertise bij een vak zijn (bijvoorbeeld pneumatiek) of een gebrek aan een docent om een bepaald vak te geven (bijvoorbeeld Wiskunde of Pie-vakken).

Ontwerpen voor en door TechnoHub Delft - De Kabelfabriek

Het plan is gebruik te maken van de ruimte van 6 tot 8 uur per week waarbinnen iemand onbevoegd les kan geven. Experts uit verschillende vakgebieden kunnen zo hun kennis delen of kennis maken met het onderwijs. Het idee ontstond tijdens werksessies waarbij Renée Prins het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs en belanghebbenden aan tafel bracht bij de TU Delft. In werksessies werd er gedacht over oplossingen voor het docententekort in de bètavakken. Hoe kan het wél? En wat kunnen we doen?

Samen met Jacqueline de Boer is het plan verder uitgewerkt en natuurlijk samen met betrokkenen van binnen en buiten het onderwijs. Het proces hebben wij stap voor stap vastgelegd. De middelen groeiden mee met het project. Niet volgens een vooropgezet plan, maar volgens de behoefte van dat moment.

Ontwerpen voor en door TechnoHub Delft - De Kabelfabriek
De website is stapsgewijs ontwikkeld en samen met het initiatief gegroeid en gevuld.

Het is een proeftuin voor belangstellenden en een waardevol experiment. Niet alleen voor Delft, maar voor Nederland. Want dit is de eerste keer dat er geprobeerd wordt de paar uur per week waarin onbevoegd les gegeven kan worden op een relevante manier in te vullen. TechnoHub Delft krijgt hierdoor veel reacties en vragen vanuit scholen, docenten en vanuit organisaties die ook op zoek zijn naar oplossingen.

De ervaringen en verhalen uit het veld zijn vastgelegd en gebundeld. De lijn die de initiatiefnemers al zagen valt zo zelf te ontdekken: als deze organisaties nu eens zouden samenwerken en waar lopen onderwijsprofessionals nu eigenlijk tegenaan? Door de bijeenkomsten van TechnoHub Delft ontstond er een community van belangstellenden voor het onderwijs en natuurlijk de vraag: hoe kunnen we deze groep behouden?

Ontwerpen voor en door TechnoHub Delft - De Kabelfabriek
TechnoHubDelft weet als geen ander hoe zij diverse media moeten inzetten om hun inspirerende verhaal te delen.