Eindelijk gedrukt

Het is zover. Het initiatief het docententekort terug te dringen dat gestart werd in 2018 krijgt een vervolg. En wat voor een! Gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft slaan de handen ineen met een aantal initiatieven gedragen door het onderwijs zelf en in samenwerking het bedrijfsleven.

ondertekening publicatie docententekort
Wethouder van onderwijs Lennart Harpe (links) en initiatiefnemer Rob Mudde (rechts) maken in een overeenkomst de samenwerking officieel.

Dat betekent dat de eindpublicatie die wij hebben ontworpen voor de verkenningsfase alsnog is uitgereikt als boekje. Vorig jaar is tot op het laatste moment er rekening mee gehouden dat de publicatie gedrukt zou kunnen worden, maar door de opkomst van het coronavirus moest de slotbijeenkomst digitaal worden uitgevoerd en is het boekje online “overhandigd” aan Paul Rosenmöller van de VO-raad.

Eindelijk gedrukt - De Kabelfabriek
De tekorten zien er feestelijk uit ingezet als confetti. Elk bolletje uit de infographic staat voor één fte tekort. In elk zakje confetti zat precies het aantal dat voorspeld is voor 2023.

In plaats als een afronding van de eerste fase van verkenning is het fysieke boekje uitgereikt bij de start van de uitvoeringsfase: de ondertekening van de samenwerking van Gemeente Delft en de Technische Universiteit Delft. De nieuwe wethouder van onderwijs Lennart Harpe en Prof. Dr. Rob Mudde namen het boekje in ontvangst.

Voor Delft is opleiden in techniek een belangrijk thema. Delft profileert zich als kennisstad. Een gebrek aan docenten in bètatechniekonderwijs moet geen beperkende factor gaan worden. Bijvoorbeeld in de opkomende wijk waar wij middenin zitten waar in de toekomst wonen, leren en werken in de techniek moeten samengaan.