Publicatie campagne docententekort

We gaan door! Dat zijn de kreten die we kunnen lezen op social media na de overhandiging van de eindpublicatie “meer VO docenten in het bèta-domein”.

Dat er een lerarentekort is ontstaan is inmiddels wel bekend. Voor het bèta-domein geldt daarbij dat er een tekort is op de hele arbeidsmarkt aan technische geschoold personeel. Bij de bèta-vakken en vooral bij de docenten in de technische beroepen lopen in het onderwijs daarom de tekorten nog sneller op. Daar heeft iedereen last van, meent Rob Mudde van de TU Delft. Onze leerlingen, onze studenten, het bedrijfsleven en uiteindelijk onze meer-en-meer technologische samenleving.

Een goed ontworpen infographic laat goed zien hoe ernstig de situatie is.

Om die reden is er op initiatief van de TU Delft in 2018 een werkgroep van start gegaan om na te denken over nieuwe oplossingen. Schoolleiders uit het mbo, enthousiaste docenten uit het voorgezet onderwijs, docentenopleiders, de gemeente en het bedrijfsleven schoven allemaal aan om vanuit hun perspectief een bijdrage te leveren.

Op 27 mei 2020 werden de resultaten gepresenteerd en overhandigd aan Paul Rosenmöller, de voorzitter van de VO-raad. Het werd een eindpublicatie genoemd, maar de werkgroep ziet de eindpublicatie pas als het begin. Zij willen verder werken aan het oplossen van dit complexe probleem.

De social media campagne bestond uit talloze beelden en teksten die deelnemers zelf konden verspreiden via Facebook.

Wij waren nauw betrokken en verzorgden een social media campagne, de vormgeving van diverse infographics en banners. Voor de eindpublicatie werkten we mee aan het ontwerp, de interviews en de vormgeving.
Bekijk hier de eindpublicatie.

Voor instagram zijn er visuals, foto's en quotes gemaakt.

Hoe overhandig je een rapport in coronatijd?

De overhandiging van de publicatie zag er natuurlijk anders uit dan hoe het bedacht was aan het begin van het jaar. Een bijeenkomst met alle genodigden was nog niet mogelijk. De organisatie moest de plannen aanpassen en maakte er een online event van. Razendsnel is er met bestaand materiaal een filmpje gemaakt om meer te kunnen laten zien van de positieve sfeer en de energie die van de groep uitgaat. In ons geval konden wij geen fotograaf meer op pad sturen om foto’s te maken voor bij alle interviews. De geplande lay-out met grote foto’s ging overboord. Van alle kanten stuurden thuis-fotografen ons hun beeldmateriaal toe. Er kon geen boekje meer worden aangeboden. We hebben een digitale variant gemaakt. Met kleine aanpassingen kan er in de toekomst alsnog een gedrukte uitgave van worden gemaakt. Wie weet in 2024 bij de eind-eind-publicatie.