Naar index

MORFOLOGISCHE KAART

Ontwerpen gaat niet alleen over vormen en kleuren. Het gaat vaak om het maken van keuzes. Soms gaat het om complexe besluiten waarbij veel verschillende eisen en wensen moeten samenkomen. De prijs speelt bijvoorbeeld een rol, maar ook de hoeveelheid informatie of de actualiteit. Vaak is het handig een morfologische kaart te maken om de mogelijkheden in beeld te brengen. Het is een hulpmiddel dat niet alleen handig is voor de ontwerper, maar juist ook voor degenen met de ontwerpvraag.

primomed-verpakking-morfo

Je kunt in één oogopslag zien welke gevolgen een beslissing heeft. Je kunt makkelijker praten over de structurele verschillen. Daarbij ben je voorbereid op de eventuele nadelen van een ontwerpbeslissing die je samen neemt. Vooral als het gaat om grote aantallen of om meerdere beslissers is het handig te investeren in dit soort onderzoekjes.

Voor PrimoMed maakten wij onlangs een aantal schema’s om toe te werken naar een verpakking en een handleiding.

conceptrichtingen-sticker

december 2016